Home
 

 

ระบบทำน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา

ปัญหาน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและ่บางครั้งเมื่อเกิดขึ้นเราไม่มีโอกาสเตรี่ยมตัว และบางครั้งก็ทำให้การสัญจรและการติดต่อสื่อสารถูกตัดขาดเนื่องจากขาดกระแสไฟฟ้า นั่นหมายถึงปัญหาที่เราและชุมชนที่เราอยู่ต้องเผชิญในภาวะตัดขาดจากโลกภายนอก สิ่งที่จำเป็นสูงสุดสำหรับชีวิตเราในสภาวะการเช่นนี้้นั่น คือน้ำดื่มที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสเพื่อการดำรงอยู่และชะล้างวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้สะอาด เพื่อให้มีสูขภาพดีจะได้มีกำลังในการต่อสู้ภัยพิบัติที่เผชิญอยู่ หลายคนคงเจอปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มหรือน้ำสะอาด สำหรับบริโภคและบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าน้ำนั้นสะอาด พอที่เราจะใช้ดื่มกินได้หรือไม่ คุณสามารถขจัดความกังวลและปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ด้วยระบบทำน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากเรา

บริษัท อีโคไฮโดร โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าระบบทำน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทันสมัย และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก ทางเรามีระบบทำน้ำดื่มที่สามารถกรองสารเคมีที่เจือปนอยู่ในน้ำรวมทั้งแบคทีเรีย และไวรัสได้สูงสุด 99.99% ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบ Ultra Filtration และ Reverse Osmosis ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันแพร่หลายว่าสามารถผลิตน้ำดื่มคุณภาพจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งจากน้ำทะเล, น้ำกร่อย, หรือแม่น้ำลำคลองหลองบึง เรา้มีระบบทำน้ำดื่มที่มีกำลังผลิตตั้่งแต่ 30 ลิตรต่อชั่วโมง ถึง 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณการใช้ของคุณ ทางเราตระหนักถึงปัญหาและมีทางเลือกสำหรับระบบทำน้ำดื่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังที่จะได้เห็นในรายละเอียดของในแต่ละระบบดังต่อไปนี้

ี้

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 9400 ลิตรต่อวันจากแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติเช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง สามารถขจัดไวรัสและแบคทีเรียในน้ำดื่มได้ 99.999% ตัวระบบเองมีขนาดใกล้เคียงกับกระเป๋าเดินทางซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกและสามารถประกอบและเริ่มเดินเครื่องภายใน10นาที สามารถใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ด้วยที่ระบบมีขนาดกระทัดรัดระบบสามารถนำไปใช้บนเรือท้องแบนหรือหลังรถกระบะได้ และนำไปเก็บในที่ี่ปลอดภัยหลังการใช้งานเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไป ระบบมีความเหมาะสำหรับไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำดื่มหรือนำไปใช้งานในท้องถิ่นธุรกันดารที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงด้วยเทคโนโลยี Ultra Filtration พร้อมด้วยระบบ Fresh Water Flush ที่สามารถทำความสะอาดและรักษา ระบบให้เดินได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงใช้งาน พร้อมกันนี้ระบบมาพร้อมกับปั๊มแบบ Submersible Diaphramph Pump ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบต่อเนื่องและขจัดปัญหาเรื่องการเล็ดลอดของอากาศเข้าไปในระบบ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....

 

ระบบทำน้ำดื่มทีุุ่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินสามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด 20,400 ลิตรต่อวันจากแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติหรือกร่อยที่ค่าความเค็มไม่เกิน 9,100 ppmเช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง สามารถขจัดไวรัสและแบคทีเรียในน้ำดื่มได้ 99.999% ตัวระบบเองถูกออกแบบมาแบบแยกชิ้นซึ่งสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นบนเรือโดรสารขนาดเล็ก, เรือท้องแบน,หรือ หลังรถกระบะได้อย่างลงตัวระบบสามารถใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 24 โวลท์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ระบบมีความเหมาะสำหรับไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำดื่มหรือนำไปใช้งานในท้องถิ่นธุรกันดารที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis พร้อมด้วยระบบ Fresh Water Flush ที่สามารถทำความสะอาดและรักษา ระบบให้เดินได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงใช้งาน พร้อมกันนี้ระบบมาพร้อมกับปั๊มแบบ Magnetic Driven Pump ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบต่อเนื่องแลุะขจัดปัญหาเรื่องการรั่วซึมและขจัดปัญหาการเล็ดลอดของอากาศเข้าไปในระบบ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินในท้องที่ี่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำทะเลท่วมถึงซึ่งระบบสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 560-1,350 ลิตรต่อวันแล้วแต่ขนาดของเครื่องซึ่งมีให้เลือกตามความจำเป็นในการใช้งานและสามารถขจัดไวรัสและแบคทีเรียในน้ำดื่มได้ 99.999% คุณสามารถวางใจได้ในความสะอาดของน้ำดื่มจากระบบของเรา ตัวระบบเองมีขนาดเล็กใกล้้เคียงกับกระเป๋าเดินทางซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกและสามารถประกอบและเริ่มเดินเครื่องภายใน10นาที สามารถใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ด้วยที่ระบบมีขนาดกระทัดรัดระบบสามารถนำไปใช้บนเรือท้องแบนหรือหลังรถกระบะได้ และนำไปเก็บในที่ี่ปลอดภัยหลังการใช้งานเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไป ระบบมีความเหมาะสำหรับไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำดื่มหรือนำ ไปใช้งานในท้องถิ่นธุรกันดารที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis พร้อมด้วยระบบ Energy Recovery Pump ที่มาพร้อมกับระบบ เราสามารถที่ประหยัดพลังงานโดยที่ระบบจะใช้ไฟแค่ 120วัตต์ในการเดินเครื่องในขณะที่ในระบบอื่นใช้อย่างน้อย 750 วัตต์ พร้อมกันนี้ระบบมาพร้อมกับปั๊มแบบ Submersible Diaphramph Pump ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบต่อเนื่องแลุะขจัดปัญหาเรื่องการเล็ดลอดของอากาศเข้าไปในระบบ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการะบบผลิตและจ่ายไฟในยามฉุกเฉินนี้ได้ถูกออกแบบมาเืพื่อความใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าถูกตัดขาดหรือเข้าไปไม่ถึงที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถนำไปใช้กับระบบทำน้ำดื่มในข้างต้นได้และสามารถที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำได้ สามารถทำระบบเป็น 12 หรือ 24 โวล์ทได้ตามสั่งและแบตเตอรี่ขนาด 70 แอมป์ที่ให้พลัังงานสูงสุด 1,680 วัตต์ ระบบถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างหนาพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพร้อมล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และมีระบบชาร์จแบตเตอรี่จากไฟบ้านหรือจากเซลล์แสงอาทิตย์ไดระบบมา้พร้อมกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Mono Crystalline ที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อพื้นที่ในขณะนี้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....

 

นอกจากนี้ทางบริษัท อีโคไฮโดร โซลูชั่นส์ จำกัด มีผลิตภัณท์สำหรับใช้ในการบำบัดทั้งน้ำดีและน้ำเสียครบวงจรให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น ระบบ Reverse Osmosis, Ultra Filtration, Membrane Bio Reactor, Dionization, Ozone Generator, Ultra Violet System, และ อื่นๆ  สำหรับใช้ในครัวเรือน, อุตสาหกรรมขนาดย่อมและใหญ่   สนใจแวะชมที่เว๊ปไซท์ของเรา www.ecohydrosolutions.com       ทางบริษัทเรามุ่งที่จะนำเสนอทางเลือกในการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้ระบบเมมเบรนเป็นหลักและทางบริษัทเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานโดยเฉพาะในขณะนี้ที่มีราคาสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต  เรามีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องกรองน้ำเค็มหรือกร่อยเป็นน้ำจืดที่สามารถประหยัดพลังงานสูงสุดถึง50%   ดังนั้นถ้าคุณมีความต้องการเครื่องกรองน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยเป็นน้ำจืดเรามีให้คุณเลือกครบวงจรตั้งแต่ 560 ลิตรต่อวัน ถึง 3200 คิวต่อวันให้คุณเลือก   ในอนาคตถ้าคุณมีความต้องการระบบบำบัดน้ำทั้งดีและเสียอย่าลืมติดต่อสอบถามราคาจากเราก่อนที่จะตัดสินใจ ขอให้เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนธุรกิจคุณ     ระบบของเราถูกออกแบบและผลิตในอเมริกาดังนั้นคุณสามารถไว้วางใจในด้านมาตรฐานและคุณภาพของตัวสินค้าและบริการจากเรา     บริษัทแม่เราที่อเมริกาได้มีโอกาสรับใช้บริษัทชั้นนำหลายบริษัทอย่างเช่น Exxon Mobile, Colgate Palmolive, Ford, Coca-Cola, Chevron, Boeing, และอื่นๆ  ดังนั้นคุณวางใจในประสบการณ์กับมาตรฐานของสินค้าที่เรานำเสนอ 

   
Home
| Products
| Supports
| Technology
| Contact
   
© 2011 EcoHydro Solutions Co., Ltd. Phone: (66)-88-692-9957, Fax (66)-2-211-6055